Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia
mgr Henryk Dębski tel. 605 299 499
Kraków tel/fax 12 421 45 45

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Zabierzów tel. 12 285 40 20
Kryspinów tel. 12 280 71 74

SP w Czernichowie