Nazywamy się „Biedroneczki” i jest nas pięcioro

Alan K.J.

Lena K.

Aleksander P.

Alan S.

Emilia W.

 

 Biedronka

 

Co roku zapraszamy do nas dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

 

 

Dzień po dniu czeka na nas wiele aktywności – oto nasz plan dnia:

8.00-8.45     schodzenie się dzieci

 • czynności opiekuńcze
 • zabawy swobodne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i oczekującym pomocy
 • kontakty z rodzicami

                rozkład dnia przedszkola

 

8.45 - 9.10    zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno - porządkowe

 

9.10 - 9.45     wspieranie rozwoju dzieci poprzez

 • zabawy integracyjne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
 • zabawy ruchowe kołowe i ze śpiewem
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • rysowanie
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu

9.45- 10.00       przygotowanie do II. śniadania

 • czynności higieniczno - porządkowe
 • czynności samoobsługowe
 • praca dyżurnych

10.00- 10.30      II.  śniadanie

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych

10.30-11.15      decyzje i wybory

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie
 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne
 • słuchanie muzyki, bajek, tekstów literackich
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej

11.15- 12.15     wspomaganie rozwoju dzieci poprzez

 • zabawy dowolne
 • zabawy dydaktyczne
 • przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,
 • podejmowanie zabaw badawczych , konstrukcyjno - technicznych
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe

12.15 -13.00        rozchodzenie się dzieci

 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • prace porządkowe
 • rozmowy indywidualne
 • kontakty z rodzicami
 • gry i zabawy przy stolikach
 • zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy naszym przedszkolakom  następujące zajęcia dodatkowe:

Religia

Język angielski

„Kolorowe laboratorium przedszkolaka”

 

 

SP w Czernichowie