mult rzi  szm ucn dos
Koordynator:
Joanna Kuć - Kosek
Koordynator:
Wanda Sekuła
Koordynator:
Wanda Sekuła,
Joanna Kuć - Kosek
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
Koordynator:
Bożena Krawacka
SP w Czernichowie