12 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XI edycji Konkursu Plastycznego z cyklu „Pocztówka do mojego przyjaciela” pt. „Podróże małe i duże”. Na konkurs wpłynęło wiele, bo ponad 200, przepięknych prac. Wspaniale spisali się najmłodsi uczniowie naszej szkoły: Julia Hajto i Alicja Pająk z oddziału przedszkolnego, Gabriela Galos i Amelia Haber z kl. 1b oraz Kaja Jankowicz z kl 1a, których prace zostały nagrodzone. Gratulujemy!

 

Nawet Święty Mikołaj może mieć gorszy dzień... Mogli się o tym przekonać uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej zaproszeni na przedstawienie pt. "Help for Father Christmas", czyli "Pomoc dla Świętego Mikołaja". Przedstawienie przygotowali uczniowie koła języka angielskiego. Młodzi aktorzy świetnie opanowali opanowali tekst w języku angielskim i wspaniale zaprezentowali się na scenie.

W rolach głównych wystąpili:

Tomek Gajda (Święty Mikołaj)

Kinga Kowalczyk (Sarah)

Kinga Sarapata (Ann)

Patryk Kóska (Eric)

Wiktoria Kosek (mama)

Andrzej Podgórni (tata)

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Akcja odbyła się pod hasłem „Odblaskowe znaki noszą dziś dzieciaki”. Głównym jej celem było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych. W ramach akcji przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły”, który skierowany był do uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej. Jego celem było upowszechnianie wśród uczniów znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz popularyzacja noszenia odblasków od najmłodszych lat, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych.

SZANOWNI RODZICE

 

  1. Uprzejmie informujemy, że w dni 2.01 i 5.01.2015 r. (piątek, poniedziałek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dni te zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Czynny będzie oddział przedszkolny, świetlica, nauczyciele będą także pełnić dyżur w budynku głównym szkoły.

  2. Istnieje możliwość zorganizowania także przez szkołę zajęć opiekuńczych dla dzieci (ze względu na czas pracy rodziców) przed i po świętach. W związku z tym prosimy rodziców naszych uczniów o zgłaszanie ewentualnych potrzeb w tym zakresie do wychowawców klas do dnia 17.12.2014 r.

W w/w dni nie będzie kursował autobus szkolny.

W dniach 29.10.2014r. - 21.11.2014r. odbyły się w naszej szkole Międzynarodowe Dni Biblioteki Szkolnej. Brały w nich udział wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach. Każdy uczeń mógł zdobyć drobną nagrodę za prawidłowo udzieloną odpowiedź. Nagrody sfinansowane zostały z wcześniejszych zbiórek makulatury, a także pozyskane podczas Targów Książki w Krakowie oraz od Firmy „EC - Engineering” i Firmy Wielobranżowej „Czwórka”.

Dziękuję nauczycielom i uczniom za przybycie i zaangażowanie.

SP w Czernichowie