W dniu 7 listopada 2014 r. klasy III A i III B wzięły udział w „Dniu Otwartym” zorganizowanym przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Program obejmował wykłady popularno-naukowe, zwiedzanie laboratoriów oraz demonstracje z prac badawczych. Uczniowie brali udział w spektakularnych eksperymentach chemicznych. Obserwowali m.in. sublimację dwutlenku węgla, czyli przechodzenie ze stanu stałego w gazowy, zmianę koloru wskaźników w zależności od pH roztworu, „krwawiący metal” czyli efekt do złudzenia przypominający krew wywołany przez jony rodankowe oraz jony żelazowe (III).

Przemarszem spod najstarszej szkoły rolniczej w Polsce rozpoczęto obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięły w nim udział poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, placówek oświatowych, delegacje szkół, stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy oraz orkiestra dęta z Rybnej. O godz. 10.00 w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej odprawiona została uroczysta msza św. za Ojczyznę. Celebrowali ją kapłani z okolicznych parafii. Na zakończenie wystąpił nasz chór, który zaprezentował się w nowym, trudnym repertuarze, przygotowanym przez pana Mariusza Piejko. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Niepodległości w rynku czernichowskim. Tam w asyście harcerzy złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

23.10.2014 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Bożeny Krawackiej (wych. klasy 1a) i p. Iwony Malik (wych. Klasy 1b). Dzieci pięknie śpiewały piosenki i recytowały wiersze, a następnie złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły dokonał symbolicznego pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Czernichowie.

Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy oraz upominki wykonane przez uczniów klas 0-3, a także prezenty ufundowane przez rodziców. Zostali również zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów!

22 października uczniowie klas Ia i Ib gimnazjum uczestniczyli w dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie, pt. „O zaćmieniach i nie tylko”.

Zawierały one następujące zagadnienia: elementy sfery niebieskiej (równik, południk niebieski, ekliptyka, oś świata), orientacja na sferze niebieskiej, ruchy Księżyca i planet, Układ Słoneczny, prawa Keplera, zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca. Uczniowie odwiedzili również stację klimatologiczną i sejsmologiczną, gdzie mieli okazję zapoznać się z przyrządami pomiarowymi oraz pogłębić swoje wiadomości na temat tych nauk.

31 października w piątek w naszej szkole odbył się konkurs dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Brali w nim udział uczniowie z klas IV-VI. Zwycięscy otrzymali nagrody w postaci odblaskowych gadżetów.

Konkurs został poprzedzony przedstawieniem pt. Jakie znaki dają znaki?, przygotowanym przez uczniów klasy Va.

Spotkanie zostało uwieńczone prelekcjami policyjnymi przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

SP w Czernichowie