W ramach akcji Odblaskowa szkoła zorganizowano konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły”, który skierowany był do uczniów klas 0 – 3 szkoły podstawowej. Jego celem było upowszechnianie wśród uczniów znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej, popularyzacja noszenia odblasków od najmłodszych lat, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych. W ramach konkursu złożono 37 ciekawych i kolorowych prac. Jury oceniając prace brało pod uwagę przede wszystkim walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, samodzielność i jej zgodność z tematyką. Wybór był bardzo trudy, jednak członkowie komisji zgodnie wybrali 8 prac zwycięskich. Jury oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0 -1 oraz uczniowie klas 2 – 3.

Wyniki w kategorii klas 0 -1:                                 Wyniki w kategorii klas 2 – 3:

I miejsce: M. Kosek z kl. 1b                                   I miejsce: D. Orlita z kl. 2a

II miejsce: A. Pająk z kl. 0                                    II miejsce: A. Dejwor z kl. 3a

III miejsce: P. Bałuszek z kl. 1b                            III miejsce: E. Samek z kl. 2a

Wyróżnienie: F. Janik z kl. 1b                              Wyróżnienie: E. Kowalczyk z kl.2a

Wystawa prac oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 27.10.2014r. podczas barwnej parady pt. „Szanuj życie - noś odblaski”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom gratulujemy!

 2

1

SP w Czernichowie