W ramach realizowanego po raz kolejny w naszej szkole Konkursu "Odblaskowa szkołą" 16 października 2014 r. odbyło się spotkanie dla uczniów klas 0-3 z policjantkami. Celem tej wizyty było przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Zwrócono również szczególną uwagę na znajomość numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych oraz podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Uczniowie ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu – odpowiadali na zadawane pytania, wykazali się również zdobytą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3

SP w Czernichowie