Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Akcja odbyła się pod hasłem „Odblaskowe znaki noszą dziś dzieciaki”. Głównym jej celem było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

W ramach akcji przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano dla uczniów klas 0 -3 oraz 4- 6 spotkanie z policją,

- odbył się pokaz pierwszej pomocy dla uczniów klas kl. 4 – 6,

-zorganizowano dla uczniów klas 0-3 konkurs plastyczny pt. „Moja bezpieczna droga do szkoły”,

- wykonano gazetki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze i noszenia odblasków-wyposażono uczniów w kolejne elementy odblaskowe,

- przeprowadzono konkurs wiedzy nt. zasad ruchu drogowego,

- wykonano ulotki informacyjne dotyczące obowiązku noszenia odblasków.

Podsumowaniem akcji była barwna parada zorganizowana w dniu 27.10.2014 roku, która przeszła ulicami Czernichowa.   Wzięli w niej udział uczniowie klas 0 – 3 oraz klas 4 -5 szkoły podstawowej. Uczniowie pod opieką nauczycieli, ubrani w elementy odblaskowe wyruszyli pod dużą szkołę. Nastąpiło tam spotkanie z Dyrekcją szkoły, zaśpiewanie piosenki pt. „Znaczki odblaskowe”, wyjaśnienie celu akcji i przypomnienie o obowiązku noszenia odblasków. Następnie pochód udał się pod Urząd Gminy, gdzie dzieci spotkały się z Wójtem. Złożyły przysięgę wzorowego uczestnika ruchu drogowego oraz zaśpiewały piosenkę. Uczniowie skandowali hasła wypisane na kolorowych transparentach: „ SZANUJ ŻYCIE – NOŚ ODBLASKI”, „ODBLASKOWE ZNAKI NOSZĄ DZIŚ DZIECIAKI”, „GDY POMOCY OCZEKUJESZ - 112 WYSTUKUJESZ”, „NOŚ ODBLASKI – ŚWIEĆ W CIEMNOŚCI”. Organizatorzy akcji przygotowali ulotki informujące o obowiązku noszenia odblasków, a uczniowie rozdawali je mieszkańcom Czernichowa. Zakończenie barwnego przemarszu nastąpiło pod małą szkołą. Na placu zabaw zostały ogłoszone wyniku konkursu plastycznego pt. „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Laureatom wręczono nagrody i dyplomy.

PAMIĘTAJCIE – ODBLASKI OBOWIĄZKOWE!!!

„Każdy pieszy, poruszający się nocą poza terenem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego”.

SP w Czernichowie