22 października uczniowie klas Ia i Ib gimnazjum uczestniczyli w dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie, pt. „O zaćmieniach i nie tylko”.

Zawierały one następujące zagadnienia: elementy sfery niebieskiej (równik, południk niebieski, ekliptyka, oś świata), orientacja na sferze niebieskiej, ruchy Księżyca i planet, Układ Słoneczny, prawa Keplera, zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca. Uczniowie odwiedzili również stację klimatologiczną i sejsmologiczną, gdzie mieli okazję zapoznać się z przyrządami pomiarowymi oraz pogłębić swoje wiadomości na temat tych nauk.

Planetarium Śląskie to największe i najstarsze polskie planetarium, które powstało w 1955 roku dla uczczenia pamięci wielkiego astronoma, Mikołaja Kopernika. „Sercem” Planetarium Śląskiego jest potężny projektor, noszący również nazwę „planetarium”. Waży on ponad 2 tony, natomiast wysokość przy pionowym ustawieniu wynosi 5 m. Odtwarza on wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi o dowolnej porze, naśladując rzeczywisty firmament. Ekranem projekcji jest największa w kraju kopuła o średnicy 23 metrów. Widownia może pomieścić 400 osób.

Zajęcia wzbudziły w uczniach duże zainteresowanie i były ciekawą formą lekcji geografii.

20141022 114814b

 20141022 114818b

SP w Czernichowie