W dniu 7 listopada 2014 r. klasy III A i III B wzięły udział w „Dniu Otwartym” zorganizowanym przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Program obejmował wykłady popularno-naukowe, zwiedzanie laboratoriów oraz demonstracje z prac badawczych. Uczniowie brali udział w spektakularnych eksperymentach chemicznych. Obserwowali m.in. sublimację dwutlenku węgla, czyli przechodzenie ze stanu stałego w gazowy, zmianę koloru wskaźników w zależności od pH roztworu, „krwawiący metal” czyli efekt do złudzenia przypominający krew wywołany przez jony rodankowe oraz jony żelazowe (III).

Uczniowie obserwowali również mieszanie się barw, sposoby rozdzielania mieszanin m.in. filtrację, chromatografię, ekstrakcję, sedymentację oraz zjawisko nie mieszania się cieczy- lawa lampa.
Po wizycie w Instytucie Katalizy klasy III udały się do kina na projekcję filmu Miasto 44.

SP w Czernichowie