W dniu 23 marca uczniowie klas 0 – 3 szkoły podstawowej wraz z nauczycielkami oraz świetlicą „Świetlikową Gromadą” uroczyście powitali wiosnę.

Dzieci miały na sobie zielone elementy stroju i kolorowe opaski. Niosły Marzanny i gaiki z bibuły. Uczestnicy przeszli spod małej szkoły do czernichowskiego parku. Nad rzeczką Młynówką zebranych powitała prowadząca p. A. Kutermak. Przypomniała o ludowym zwyczaju pożegnania zimy i przeczytała rymowany tekst dotyczący topienia Marzanny.

Potem nastąpiła prezentacja konkursowych Marzan wykonanych przez dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe. Zgromadzeni nagrodzili uczestników konkursu okrzykiem: b-r-a-w-o, brawo, brawo! Następnie prowadząca symbolicznie pokropiła wodą wszystkie Marzanny, a małą ekologiczną Marzannę wrzucono do rzeczki. W tym czasie dzieci śpiewały refren piosenki: „Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, w wodę Cię wrzucamy, bo wiosnę witamy”oraz skandowały hasło: „Uciekaj zimo zła, już nam cię nie trzeba”.

Następnie kolorowy pochód przeszedł przez park. Dzieci obserwowały zmiany, które zaszły w przyrodzie i szukały oznak wiosny. Podsumowanie imprezy nastąpiło na boisku, gdzie prowadząca przeprowadziła grę grupową pt. „Wiosenna prawda czy fałsz”. Nauczycielka przeczytała 10 zdań związanych z wiosną, jedne były prawdziwe a inne fałszywe. Po usłyszeniu zdania prawdziwego dzieci klaskały, a przy zdaniu fałszywym pokazywały kciuk do dołu i wołały „uuuu”. Na koniec zabawy wykonano okrzyk pt. „Rakieta” żegnający na dobre zimę.

SP w Czernichowie