22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi- to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie w 192 krajach. Różnie na całym świecie odbywają się te obchody: są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew.

W naszej szkole Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie. Z tej okazji organizowane są akcje mające na celu promowanie postaw ekologicznych i zachęcanie do dbania o środowisko. To również okazja do zwrócenia uwagi na ważną rolę edukacji przyrodniczej, która pogłębia zainteresowanie otaczającą nas przyrodą.

 

 

Tegoroczna edycja Dni Ziemi odbywa się pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła" i poświęcona jest promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

 

W naszej szkole uczniowie klas 0 – 3SP oraz ”Świetlikowa Gromada” wraz z nauczycielami i wychowawcami uroczyście obchodzą Dzień Ziemi. W tym roku do akcji staramy się również aktywnie włączyć rodziców poprzez zaproszenie do udziału w rodzinnym konkursie na „Eko-zabawkę”.

 

W ramach akcji planowane są następujące działania:

 

1.Rodzinny Konkurs Plastyczno -Techniczny "EKO-ZABAWKA".

 

2. Zajęcia edukacyjne, na których uczniowie zapoznają się z rodzajami energii, w szczególności z odnawialnymi źródłami energii (wiatrową, słoneczną, wodną, geotermalną, biomasą).

 

3. Wykonanie „Poradnika – Jak oszczędzać energię i chronić środowisko?” (uczniowie indywidualnie zapisują swoje działania dotyczące oszczędzania energii w swoim otoczeniu).
Zbiorowa praca uczniów klas 0 - 3 będzie zaprezentowana podczas Święta Szkoły.

Regulamin konkursu

Plakat

 

SP w Czernichowie