2 marca w Skawinie odbyły się zawody powiatowe dziewcząt. Rywalkami naszych zawodniczek były dziewczęta z Rudawy i Więcławic. W drugiej grupie grały Igołomia, Zielonki i Skawina. Drużyna z Czernichowa wygrała swoją grupę i spotkała się w finale z drużyną z Igołomi, w którym przegrała zajmując ostatecznie drugie miejsce. Trzecie miejsce przypadło dziewczętom z Zielonek, a kolejne miejsca zajęły drużyny z Rudawy, Więcławic i Skawiny. Wicemistrzostwo powiatu to duże osiągnięcie dla drużyny z Czernichowa, która na co dzień nie posiada warunków do uprawiania piłki ręcznej. W składzie drużyny Czernichowa zagrały: Daria Rembilas (bramkarz), Aneta Machaczka, Justyna Zając, Agata Jasińska, Patrycja Kozłowska, Joanna Podzoba, Aleksandra Celer, Patrycja Urbańczyk, Klaudia Wyzgał i Anna Zając.

 

24 lutego na hali ZSRCKU w Czernichowie odbyły się gminne zawody w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, których organizatorem było ZPO w Czernichowie. Wzięły w nich udział dziewczyny z gimnazjum z Rybnej, Wołowic i Czernichowa. W rywalizacji dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki z Czernichowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Wołowic, a trzecie miejsce przypadło dziewczętom z Rybnej. Wśród chłopców najlepsza okazała się drużyna z Wołowic, drugie miejsce przypadło Rybnej, a trzecie miejsce zdobyli chłopcy z Czernichowa.

Wszystkie rozgrywane mecze sędziował profesjonalny sędzia PZPR pan Krystian Malinowski. Mistrzowskie drużyny: dziewczęta z Czernichowa i chłopcy z Wołowic przeszli do powiatowego etapu Gimnazjady.

8 marca br. przeprowadzony został VII Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" organizowany przez Fundację Akademia Młodych Odkrywców. Celem konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.

W tym roku startowało w nim 40 uczniów z klas 2 - 6. Na wyniki trzeba poczekać, ale wiedza zdobyta podczas przygotowań na pewno będzie procentować.

8 marca br. odbył się Ogólnopolski Konkurs Zuch organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia dzieci. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego  sprawdzianu zróżnicowanego składającego się z 21 pytań. W tym roku szkolnym braliśmy w nim udział po raz pierwszy, a 24 uczniów z klas 1-3 zmagało się z konkursowymi zadaniami.


1 marca br. odbyła się XIII Edycja Konkursu „Eko – Planeta” organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie naszego kraju i problematyki środowiska, a także propagowanie osiągnięć związanych z ekologią. W tym roku naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów z klasy 3a. Uczestnicy zmagali się z testem złożonym z 30 pytań zamkniętych oraz odpowiadali na jedno pytanie otwarte dotyczące sposobów oszczędzania wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami.

Na wyniki musimy zaczekać – będą w maju!

SP w Czernichowie