Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" została przeprowadzona w dn. 10.06.2016r. Brali w niej udział wszyscy uczniowie i nauczyciele obecni w szkole. Każdy przynosił z domu swoją książkę i czytał ją w ciszy.

SP w Czernichowie