Plakat ferie m

Lp.

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny

Zapisy

1.

WYJAZD DO KINA W KRAKOWIE

14.02.2018 r.

wyjazd 9.00

p. I. Malik

p. B. Dudek

p. A. Ryszka

p. R. Zwolska

p. B. Krawacka

2.

I TURNIEJ SZACHOWY

15.02.2018 r.

10.00

tel. 696 952 436

p. K. Halip

3.

WYJAZD DO GOjump- PARKU TRAMPOLIN W KRAKOWIE

21.02.2018 r.

10.45 – 15.00

p. L. Zabagło

p. M. Dobaj

p. K. Dulowska

4.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

TURNIEJ DWÓJEK W PIŁCE SIATKOWEJ

20.02.2018 r. oraz 22.02.2018r.

9.00 -12.00

9.00 -12.00

p. J .Sroka

p. J .Sroka

 

 

SP w Czernichowie