W naszej szkole w dniu 26 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Dnia Ziemi, największego ekologicznego święta świata.

W tym dniu wielu uczniów i nauczycieli szkoły ubrało się na zielono. Dzieci z młodszych klas 0-3 uczestniczyły w spotkaniu z zaproszonymi gośćmi, m.in. z ekodoradcą z Urzędu Gminy w Czernichowie, panią Agnieszką Smagą. Swoją obecnością zaszczycił nas również pracownik Nadleśnictwa w Krzeszowicach, strażnik leśny, pan Marek Pacek, który przywitał zgromadzonych powitaniem „darz bór”. Wyczerpująco odpowiadał na pytania zadawane przez dzieci, zachęcał do odwiedzania lasu. W interesujący sposób mówił o lesie i jego znaczeniu dla ludzi i zwierząt, a w szczególności podkreślał znaczenie drewna produkowanego przez ekosystem leśny w procesie wytwarzania energii cieplnej.

SL554088m

Natomiast pani ekodoradca przedstawiła prezentację związaną z odnawialnymi źródłami energii ( OZE) nawiązującą do lasu jako producenta drewna - biomasy, którą traktujemy także jako OZE. W końcowej dyskusji podsumowane zostały zdobyte przez dzieci wiadomości.

Naszym miłym gościom dzieci podziękowały, śpiewając piosenkę pt. „Kocham świat”, a najmłodsi pięknie recytowali wierszyki związane z Dniem Ziemi. Na koniec spotkania uczniowie klas 0 - 3 wraz z ekodoradcą posadzili przy szkole żywotnik, który wraz z książeczkami edukacyjnymi o lesie, dostaliśmy od strażnika leśnego. Na koniec wykonano wspólne zdjęcie, a na pamiątkę imprezy dzieci otrzymały przypinki z hasłem: „Przyjaciel przyrody”.

Uczniowie klas starszych również uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi. Prezentowali swoje zielone przebrania. Powołana komisja wybrała klasę, której uczniowie przyszli najliczniej w zielonych strojach. Zwyciężyły klasy 4b i 6a, dzięki czemu miały zagwarantowany darmowy wstęp na dyskotekę, która pod hasłem „Zielono mi” odbyła się po południu.

Przez radiowęzeł szkolny wyemitowano prelekcję związaną z Dniem Ziemi oraz wykonano gazetki ścienne.

Każdy w codziennym życiu może być EKO, zachowując podstawowe zasady dbania o środowisko. Zachęcamy do ich przestrzega, nie tylko w Dniu Ziemi, lecz przez cały rok.

SP w Czernichowie