17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Czernichowie odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny – GIMNAZJADA 2018, który przeznaczony był dla uczniów z terenu gminy Czernichów. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas II i III gimnazjum oraz klasy 7 szkoły podstawowej. DSC03634m

Celem tego konkursu było:

- rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży,

- doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród   uczniów klas 7 SP oraz II i III G,

- wyłonienie najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów na terenie gminy Czernichów,

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości  i umiejętności matematycznych,

- rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami

Wzięło w nim udział 8 uczniów z  gimnazjum i 6 uczniów z klasy siódmej szkoły podstawowej.

 

Reprezentacje gimnazjów;

Czernichów: Małgorzata Rakoczy, Dariusz Przybyło

Kamień: Gabriela Bylica, Iga Szostak

Rybna: Agnieszka Dańda, Mikołaj Zielniok

Wołowice: Kamila Bereta, Aniela Biczak

Szkoła podstawowa:

Dominik Fic – Rybna, Jagoda Kurosad - Wołowice, Roksana Wosik - Kamień

Szymon Wyroba - Rusocice, Grzegorz Kuć - Czułówek, Maciej Dzierwa – Czernichów

Tak jak w latach poprzednich zadania nie należały do łatwych, ale mimo to uczniowie znakomicie poradzili sobie z nimi.

Najlepszym matematykiem wśród uczniów klas 7 i tytuł Mistrza Matematyki otrzymała Jagoda Kurosad ze SP w Wołowicach, natomiast  tytuł Wicemistrza Matematyki otrzymał Maciej Dzierwa ze SP w Czernichowie.

 Najlepszym matematykiem wśród uczniów klas II i III gimnazjum i tytuł Mistrza Matematyki otrzymała Agnieszka Dańda z Gimnazjum w Rybnej, a tytuł  Wicemistrza  Matematyki – Gabriela Bylica z Gimnazjum w Kamieniu.

Wszystkim zwycięzcom składamy jeszcze raz gratulacje i życzymy dalszych sukcesów nie tylko w dziedzinie matematyki.

SP w Czernichowie