Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów na zabawę karnawałową,
która odbędzie się 12 stycznia  2019 r.
dla klas 0 - IV SP w godzinach od 13:00 do 16:00 oraz
dla klas V - VIII SP i III G  w godzinach 16:30 do 20:00

 

Odwóz uczniów z Kłokoczyna i Przegini Narodowej odbędzie się busem szkolnym o godzinie 20:00.

SP w Czernichowie