DSC05193 m

    4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Czernichowie odbył się IX Gminny Konkurs Matematyczny –  GIMNAZJADA 2019, który przeznaczony był dla uczniów z terenu gminy Czernichów. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.

    Celem tego konkursu było:

- rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży,

- doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

- wyłonienie najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów na terenie gminy Czernichów,

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych,

- rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami.

Wzięło w nim udział 4 gimnazjalistów:

Czernichów reprezentował: Mateusz Jurkowski

Kamień: Wiktoria Słowińska

Rybną: Karol Zarzeczniak

Wołowice: Maciej Grzesiak

oraz 14 uczniów z klas 7 – 8 szkoły podstawowej:

Dominik Fic, Martyna Kołodziej – Rybna;

Jagoda Kurosad, Zuzanna Szlufik - Wołowice;

Anna Kozioł, Julianna Nowotarska - Kamień;

Szymon Wyroba, Kacper Kraczka - Rusocice;

Grzegorz Kuć - Czułówek; Maciej Dzierwa - Czernichów;

 Nina Mytnik, Gabriel Pilch – Przeginia Duchowna;

Izabela Fic, Piotr Skuciński – Nowa Wieś Szlachecka

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:

Najlepszy matematyk wśród uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej:

Mistrz  Matematyki – Jagoda Kurosad

Wicemistrz  Matematyki – Maciej Dzierwa

Najlepszy matematyk wśród uczniów klas III gimnazjum:

Mistrz  Matematyki – Wiktoria Słowińska

Wicemistrz  Matematyki – Karol Zarzeczniak

Wszystkim zwycięzcom składamy jeszcze raz gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.

DSC05188 m

SP w Czernichowie