6 grudnia 2012 roku w mikołajki, klasy Va, Vb i VI Szkoły Podstawowej w Czernichowie zdobywały wiedzę nie w tradycyjny sposób w szkole, tylko w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Warsztaty edukacyjne poświęcone były historii wzgórza tynieckiego od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądało wzgórze tynieckie 500 lat p.n.e. oraz jak wiele się zmieniło od owego czasu. Wszystkich zaciekawiła historia ojców benedyktynów, którzy przybyli na wzgórze tynieckie w drugiej połowie XI wieku.


Na początku klasztor przeżywał wspaniały okres, ale potem przyszły trudne czasy. W 1655-1660 podczas najazdu szwedzkiego opactwo zostało zniszczone i ograbione z wielu cennych dóbr. Potem konfederaci barscy zmienili wzgórze w prawdziwą twierdzę. W 1771 roku wojska rosyjskie rozpoczęły oblężenie Tyńca i przez kilkanaście miesięcy pustoszyły opactwo, obracając go w ruinę. Kiedy Tyniec po rozbiorach znalazł się pod zaborem austriackim, cesarz Austrii Franciszek I wydał dekret o kasacie klasztoru benedyktynów. Mnisi musieli opuścić klasztor. Wrócili dopiero w lipcu 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ciekawa i pasjonująca przygoda z historią miała charakter warsztatowy. Były gry, dzięki którym uczniowie poznali zwyczaje ludności kultury  łużyckiej i celtyckiej. Szukali też liter i odgadywali hasła związane z różnymi wydarzeniami dotyczącymi wzgórza tynieckiego i mnichów zamieszkujących klasztor. Na koniec dzieci wykonywały  plansze ze wzgórzem, klasztorem i mnichami w czarnych habitach. Poprzez  zabawę wiele się nauczyły. Teraz jadąc autobusem do Krakowa przez Piekary, spojrzą na klasztor i wzgórze z zupełnie innej perspektywy.
Projekt nosi tytuł „Historia z lotu ptaka” i finansowany jest w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Z pasją na Ty”.

 

SP w Czernichowie