Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970 roku a w Polsce od 23 lat. Jest to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną. Celem ich jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, zachęcanie ludzi do działań chroniących środowiska oraz pokazujących jak można szanować Ziemię, unikać śmieci a także je segregować.

W dniu 25 kwietnia w Szkole Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Czernichowie uczniowie klas 0 -3 wraz ze świetlicą „Świetlikową Gromadą” uroczyście obchodzili Dzień Ziemi pod hasłem: „Śmieci segregujesz – świat ratujesz”. Celem imprezy było przedstawienie mieszkańcom gminy Czernichów nowych zasad segregacji odpadów oraz znaczenia tych działań dla ich wspólnego dobra. Organizatorzy akcji przygotowali ulotki informacyjne, a uczniowie wraz z nauczycielkami plakaty dotyczące segregacji śmieci. Podczas barwnej parady „Strażników Czystości” dzieci skandowały hasła ekologiczne, niosły transparenty informujące o sposobach segregacji odpadów oraz możliwości ponownego ich wykorzystania. Barwny korowód przeszedł ulicami Czernichowa pod Urząd Gminy, gdzie na spotkanie z dziećmi wyszedł wójt gminy pan Szymon Łytek. Nastąpiło uroczyste przekazanie plakatów i ulotek, uczniowie zaśpiewali piosenkę „Śmieciu precz” i pokazali wykonane przez siebie transparenty. Następnie barwny korowód udał się do parku, w którym odbyła się wspólna zabawa. Potem nastąpiło uroczyste składanie przyrzeczenia „Strażników Czystości” oraz rozdanie pamiątkowych ekoorderów każdej z klas uczestniczących w paradzie. Zakończenie imprezy nastąpiło pod szkołą, gdzie jak co roku, został posadzony krzaczek, symbolizujący kolejne obchody Dnia Ziemi przez dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czernichowie.

 

SP w Czernichowie