9 maja 2013 r. w ZPO Czernichów odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów.

Celem tego konkursu było :
- rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży,
- doskonalenie, popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów gimnazjów,
- upowszechnianie wiedzy z przedmiotu,
- wyłonienie najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów na terenie gminy,
- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych,
- rozwijanie współpracy pomiędzy gimnazjami.

Wzięło w nim udział 12 uczniów, po 3 z każdego gimnazjum naszej gminy.

ZPO Czernichów reprezentowali: Aleksandra Grzybek, Dawid Oleniak, Tomasz Maczek.

ZPO Kamień reprezentowali: Agata Kraczka, Klaudia Paszcza, Mateusz Paszcza.

ZPO Rybna reprezentowały: Sabina Czeluśniak, Ewelina Tekieli, Karolina Gala.

ZPO Wołowice reprezentowali: Emilia Biczak, Oliwia Wędzicha, Adrian Nędza.

Najlepszym matematykiem okazał się już po raz drugi uczeń klasy drugiej Gimnazjum z Czernichowa -Tomasz Maczek, II miejsce zajęła Emilia Biczak z Wołowic i Sabina Czeluśniak z Rybnej, a III miejsce – Aleksandra Grzybek z Czernichowa i Klaudia Paszcza z Kamienia.

W kategorii najlepsze gimnazjum I miejsce zajęło Gimnazjum w Czernichowie, II miejsce Gimnazjum w Rybnej.

Wszystkim zwycięzcom składamy jeszcze raz gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.

SP w Czernichowie