Wieś Czernichów leży 20 km na zachód od Krakowa, na wzgórzu, na lewym brzegu Wisły. Miejscowość ta liczy około 1800 mieszkańców i jest siedzibą władz gminnych. Znajduje się tu szkoła rolnicza założona w 1860 r. z parkiem i ogrodem botanicznym oraz kościół gotycko-barokowy z XV w. Przebudowany w XVII i XVIII w. W 1836 r. na polecenie Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej zbudowano szkołę ze składek mieszkańców Czernichowa

W latach 30-tych szkoła w Czernichowie cieszyła się dużym uznaniem władz szkolnych. Znana była z wysokiego poziomu nauczania. Szkoła nie zaprzestała działalności także w czasie okupacji hitlerowskiej. W 1953 r. przeprowadzono remont szkoły, a już w 1955 r. dopuszczono do nauki 4 sale lekcyjne. W 1956 r. wzmocniono stropy i rozpoczęto naukę w pozostałych salach. W latach 1969-79 nastąpiła poprawa w zakresie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. W 1977 r. zakupiony został budynek, w którym powstał Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół Gminy Czernichów. W latach 1978-79 zakupiono 2 samochody do przewozu dzieci z sąsiednich wsi. Remont i rozbudowę budynku szkoły rozpoczęto w 1985 r. Po remoncie zdecydowanie poprawiły się warunki pracy i nauki. Obecnie w skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.

SP w Czernichowie