Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2017/2018

w Szkole Podstawowej w Czernichowie:

Stefan

Pagacz

dyrektor szkoły

Stanisława

Piętak

z-ca dyrektora szkoły

Bożena

Dudek

nauczanie początkowe

Danuta

Kosek

nauczanie początkowe

Iwona

Malik

nauczanie początkowe

Bożena

Krawacka

nauczanie początkowe

matematyka

Irena

Kowalówka

muzyka
plastyka
zajęcia techniczne
zajęcia artystyczne

 Katarzyna  Buczek  biologia

Urszula  

Kulpińska 

przyroda
geografia

Zofia

Grzywa

przyroda
nauczanie początkowe

Aleksandra

Przebinda

język polski
historia

Halina

Wieczorek

język polski
historia

Jolanta

Sajkowska

język polski

Katarzyna

 Dulowska

pedagog szkolny

Maria

Jarosz

historia
wiedza o społeczeństwie

Joanna

Kuć-Kosek

pedagog szkolny
nauczanie początkowe

Monika

Dziedzic

biblioteka
wychowanie do życia w rodzinie

ks. Mateusz

 Kozik

religia

ks. Paweł Matysiak religia

Małgorzata

Pietrzak

religia

Bożena

Jodłowska-Przybyła

język angielski

Paulina

Klimkiewicz

język angielski

Sławomira

Kuchcińska

język angielski

Barbara

Nowacka

język niemiecki

Magdalena

Dobaj

wychowanie fizyczne

Janusz

Sroka

wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

Lucyna

Zabagło

wychowanie fizyczne
informatyka

Dorota

Woźniak

informatyka
technika

Izabela

Kotula

matematyka
fizyka

Joanna

Sroka

matematyka

Anita

Piskorz

świetlica
wychowanie do życia
w rodzinie

Agnieszka 

Kutermak

świetlica

Renata

Zwolska

wychowanie przedszkolne

Dorota

Kita

logopeda

Maria 

Grzybowska 

chemia
przyroda

Mariusz

Piejko

muzyka

Paulina Biel język polski
Agnieszka Czyżowska

biologia
(w zastępstwie za
p. K. Buczek

SP w Czernichowie