1 Rozpoczęcie zaj.dyd.-wych.

4 września 2017 r.

2 Rada Pedagogiczna 14.09.2017 r.
3 Zebranie rodziców 28.09.2017 r.
4 Rada Pedagogiczna 26.10.2017r.
5 Rada Pedagogiczna 29.11.2017 r.
6  Zebranie rodziców 07.12.2017 r.*
7 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
8 Rada Pedagogiczna 24.01.2018r.
9 Zebranie rodziców 25.01.2018r.
10 Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2018 r.
11 Rada Pedagogiczna 14.03.2018 r.
12 Zebranie rodziców 12.04.2018 r.
13 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca- 3 kwietnia 2018 r.
14 Egzamin przeprowadzany
a) w gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część mat.-przyr.
    - część z języka obcego now.
b) dodatkowe terminy w gimn.:
    - część humanistyczna
    - część mat.-przyr.
    - część z języka obcego now.


 

18 kwietnia 2018 r.
19
kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.


4 czerwca 2018 r.
5 czerwca 2018 r.
6 czerwca 2018 r.

15 Próbny egzamin klas II Gimnazjum 18 - 20 kwietnia 2018 r.
16 Rada Pedagogiczna 26.04.2018 r.
17 Zebranie rodziców 29.05.2018r.
18 Rada Pedagogiczna 18.06.2018r.
19 Dni wolne od zajęć dyd.-wych.:
a) w szkołach podstawowych
b) w gimnazjach
h) dodatkowe dni wolne18 – 20 kwietnia 2018 r.

20 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22.06.2018r.

21 Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
22 Rada Pedagogiczna 26.06.2018 r.
23 Rada Pedagogiczna 28.08.2018 r.
 * zmiana terminu
SP w Czernichowie