Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca - Zofia  Zabagło

Zastępca -  

Skarbnik - 

Sekretarz - 

opiekun: Magdalena Dobaj

 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Przewodniczący - Tomasz Grzesiak 

Zastępca -  

Skarbnik - 

Sekretarz - 

opiekun: Sławomira Kuchcińska

SP w Czernichowie